CT CP dau tu va dich vu bat dong san kob -  - TP.Ho Chi Minh, Huyen Binh Chanh, Xa Vinh Loc B -jpg
CT CP đầu tư và dịch vụ bất động sản kob
2 kết quả bất động sản
205611312
Huyện Bình Chánh
2 52 m²
Ngày đăng: 27/06/2019
205611312
Huyện Bình Chánh
2 102 m²
Ngày đăng: 12/06/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà