Cong Ty Viet Long -  - TP.Ha Noi, Quan Ha Dong, Phuong Van Phuc -jpg
Công Ty Việt Long
1 kết quả bất động sản
Nguyễn Quý Đức Thanh Xuân Bắc
Quận Thanh Xuân
4 35 m²
Ngày đăng: 20/11/2018
Ngày cập nhật: 17/11/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà