CONG TY TNHH TM DV TU VAN BAT DONG SAN 24H - Cong ty moi gioi va phan phoi bat dong san - TP.Ho Chi Minh, Quan 1, Phuong Nguyen Cu Trinh -jpg
CÔNG TY TNHH TM DV TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN 24H
Môi giới Nguyễn Văn Dũng, Chuyên tư vấn và giới thiệu mua, bán hoặc cho thuê nhà trung tâm Quận 1, 3 và các quận trung tâm. Nhận Ký Gửi Mua Bán Cho Thuê Nhà Các Quận. Hận hạnh đựoc phục vụ quý khách hàng. Số điên thoại liên hệ 0937196006
15 kết quả bất động sản
Quận Phú Nhuận
40 m²
Ngày đăng: 08/09/2017
Ngày cập nhật: 08/09/2017
Quận 3
240 m²
Ngày đăng: 07/09/2017
Ngày cập nhật: 07/09/2017
Quận 1
220 m²
Ngày đăng: 06/09/2017
Ngày cập nhật: 06/09/2017
Quận 3
142 m²
Ngày đăng: 06/09/2017
Ngày cập nhật: 06/09/2017
Quận 1
240 m²
Ngày đăng: 06/09/2017
Ngày cập nhật: 06/09/2017
Quận 9
330 m²
Ngày đăng: 13/09/2017
Ngày cập nhật: 13/09/2017
Quận Phú Nhuận
3 36 m²
Ngày đăng: 11/09/2017
Ngày cập nhật: 11/09/2017
Quận 1
150 m²
Ngày đăng: 07/09/2017
Ngày cập nhật: 07/09/2017
Quận 3
300 m²
Ngày đăng: 06/09/2017
Ngày cập nhật: 06/09/2017
Quận Phú Nhuận
84 m²
Ngày đăng: 08/09/2017
Ngày cập nhật: 11/09/2017