Cong ty TNHH Bat Dong San Thien Hoang -  - TP.Da Nang, Quan Cam Le, Phuong Khue Trung -jpg
Công ty TNHH Bất Động Sản Thiên Hoàng
2 kết quả bất động sản
72 Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
2 94 m²
Ngày đăng: 01/03/2018
72 Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
2 94 m²
Ngày đăng: 01/03/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà