Cong ty CP Dat Xanh Mien Trung Emerald -  - TP.Da Nang, Quan Thanh Khe, Phuong Hoa Khe -jpg
Công ty CP Đất Xanh Miền Trung Emerald
5 kết quả bất động sản
Lô A2-2 Đường Như Nguyệt, Phường Thuận Phước, quận hải Châu, Đà Nẵng
Quận Hải Châu
2 70 m²
Ngày đăng: 17/07/2019
Ngày cập nhật: 17/07/2019
Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Hải Châu
2 70 m²
Ngày đăng: 15/07/2019
Ngày cập nhật: 15/07/2019
đường Như Nguyệt, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng.
Quận Hải Châu
2 70 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Ngày cập nhật: 11/07/2019
Quận Hải Châu
3 70 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Ngày cập nhật: 11/07/2019
đường như nguyệt
Quận Hải Châu
2 68 m²
Ngày đăng: 19/07/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà