CONG TY CO PHAN TU VAN REALTYLINK (VIET NAM) - San giao dich bat dong san -  -jpg
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN REALTYLINK (VIỆT NAM)
“Sự liên kết của chúng tôi.....
Những giải pháp bất động sản của bạn”                 

Công ty Tư vấn RealtyLink Singapore được thành lập vào tháng 2 năm 1999 để cung cấp dịch vụ một cửa toàn diện trong lĩnh vực quản lý tòa nhà, quản lý trang thiết bị, dịch vụ kế toán tài chính, tư vấn bất động sản để phục vụ cho mọi nhu cầu bất động sản của bạn.
 
Tháng 01 năm 2013, Công ty Realytink Singapore cùng với liên minh bất động sản Việt Nam thành lập công ty liên doanh Realtylink(Việt Nam) chuyên về quản lý tòa nhà và quản lý trang thiết bị. 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
Quản lý tòa nhà và quản lý trang thiết bị sẽ là sở trường và là yếu tố cốt lõi của Realtylink. Chúng tôi có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế .Công ty Realtylink cam kết sử dụng tất cả kinh nghiệm của mình để duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với chi phí hợp lý nhất.