Cong Ty Co Phan Dich Vu Dia Oc Hoang Khang -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 7, Phuong Tan Hung -jpg
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Khang
1 kết quả bất động sản
Mặt tiền đường 22/12, huyện Thuận An, xã Thuận Giao, Bình Dương
Huyện Thuận An
60 m²
Ngày đăng: 15/05/2019
Ngày cập nhật: 20/03/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà