Cong Ty Co Phan Dich Vu Dia Oc Hoang Khang -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 7, Phuong Tan Hung -jpg
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Khang
19 kết quả bất động sản
Đồng Văn Cống Quận 2
Quận 2
600 m²
Ngày đăng: 10/04/2018
Ngày cập nhật: 10/04/2018
Khu dân cư tên lửa 2
Quận Bình Tân
500 m²
Ngày đăng: 10/04/2018
Hùng Vương nối dài Thành phố Tân An
Tân An
98 m²
Ngày đăng: 16/04/2018
Nguyễn Thị Hạnh Phường 6
Tân An
98 m²
Ngày đăng: 16/04/2018
Hùng Vương nối dài Thành phố Tân An
Tân An
600 m²
Ngày đăng: 16/04/2018
Hùng Vương nối dài Thành phố Tân An
Tân An
90 m²
Ngày đăng: 16/04/2018
Nguyễn Thị Thập Quận 7
Quận 7
600 m²
Ngày đăng: 14/04/2018
Đường Liên Khu Vực Phường 6
Tân An
98 m²
Ngày đăng: 14/04/2018
Tân An
500 m²
Ngày đăng: 14/04/2018
Hùng Vương Thành phố Tân An
Tân An
600 m²
Ngày đăng: 14/04/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà