Cong Ty Co Phan Dich Vu Dia Oc Hoang Khang -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 7, Phuong Tan Hung -jpg
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Khang
49 kết quả bất động sản
Duyên Hải tt. Cần Thạnh
Huyện Cần Giờ
500 m²
Ngày đăng: 14/06/2018
Huỳnh Tấn Phát Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
500 m²
Ngày đăng: 14/06/2018
Hùng Vương nối dài Thành phố Tân An
Tân An
90 m²
Ngày đăng: 14/06/2018
Hùng Vương nối dài Thành phố Tân An
Tân An
600 m²
Ngày đăng: 14/06/2018
Nguyễn Thị Hạnh Phường 6
Tân An
98 m²
Ngày đăng: 14/06/2018
Đinh Đức Thiện
Huyện Bình Chánh
200 m²
Ngày đăng: 14/06/2018
Đinh Đức Thiện
Huyện Bình Chánh
200 m²
Ngày đăng: 13/06/2018
Nguyễn Văn Linh
Huyện Bình Chánh
200 m²
Ngày đăng: 13/06/2018
111 Nguyễn Thị Thập
Quận 7
200 m²
Ngày đăng: 13/06/2018
Nguyễn Thị Thập
Quận 7
200 m²
Ngày đăng: 13/06/2018
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà