Cong Ty Co Phan Dich Vu Dia Oc Hoang Khang -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 7, Phuong Tan Hung -jpg
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Khang
12 kết quả bất động sản
Hùng Vương nối dài Thành phố Tân An
Tân An
100 m²
Ngày đăng: 18/10/2017
Ngày cập nhật: 18/10/2017
Hùng Vương nối dài Thành phố Tân An
Tân An
200 m²
Ngày đăng: 20/10/2017
Ngày cập nhật: 03/10/2017
65 Nguyễn Thị Thập
Tân An
100 m²
Ngày đăng: 19/10/2017
Hùng Vương nối dài Thành phố Tân An
Tân An
100 m²
Ngày đăng: 19/10/2017
Trương Định Thành phố Tân An
Tân An
100 m²
Ngày đăng: 19/10/2017
Trương Định Thành phố Tân An
Tân An
100 m²
Ngày đăng: 19/10/2017
Trương Định Thành phố Tân An
Tân An
200 m²
Ngày đăng: 19/10/2017
Trương Định Thành phố Tân An
Tân An
162 m²
Ngày đăng: 19/10/2017
Ngày cập nhật: 03/10/2017
hung vuong
Tân An
162 m²
Ngày đăng: 19/10/2017
Trương Định Thành phố Tân An
Tân An
200 m²
Ngày đăng: 19/10/2017
Ngày cập nhật: 03/10/2017
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà