Cong Ty Co Phan Dich Vu Dia Oc Hoang Khang -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 7, Phuong Tan Hung -jpg
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Khang
20 kết quả bất động sản
Tân An
100 m²
Ngày đăng: 30/06/2017
Ngày cập nhật: 29/04/2017
Nguyễn Văn Linh Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
90 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
Đinh Đức Thiện x. Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
90 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
PHẠM HÙNG
Tân An
90 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
Tên Lửa
Quận Bình Tân
200 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
Nguyễn Thị Thập_ KDC Him Lam
Quận 7
200 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
Ngày cập nhật: 21/04/2016
Đỗ Xuân Hợp Hồ Chí Minh
Quận 9
90 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
Nguyễn Hữu Thọ tt. Bến Lức
Huyện Bến Lức
200 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
Nguyễn Thị Thập_ KDC Him Lam
Quận 7
90 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
Ngày cập nhật: 20/04/2016
Đường Nguyễn Văn Tạo Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
200 m²
Ngày đăng: 02/02/2018
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà