Cong ty co phan dau tu xuc tien Phat Trien Viet -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 4, Phuong 06 -jpg
Công ty cổ phần đầu tư xúc tiến Phát Triển Việt
4 kết quả bất động sản
bạch đằng
Quận Bình Thạnh
30 m²
Ngày đăng: 31/08/2017
bạch đằng
Quận Bình Thạnh
30 m²
Ngày đăng: 31/08/2017
bạch đằng
Quận Bình Thạnh
30 m²
Ngày đăng: 31/08/2017
bạch đằng
Quận Bình Thạnh
30 m²
Ngày đăng: 31/08/2017
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà