CONG TY CO PHAN DAU TU LDG - Cong ty dau tu du an bat dong san - TP.Ho Chi Minh, Quan 3, Phuong 06 -jpg
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
LDG Group hiện đang là chủ sở hữu của nhiều dự án bất động sản du lịch và các đơn vị thành viên tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm: KDL & nghỉ dưỡng cao cấp GrandWorld, Khu đô thị thương mại The Viva City, KDL Sinh thái Thác Giang Điền, Khu biệt thự Giang Điền, ....
27 kết quả bất động sản
Việt Nam Nguyễn An Ninh
Tp. Vũng Tàu
2 76 m²
Ngày đăng: 22/11/2017
Ngày cập nhật: 22/11/2017
Trường Sa Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Ngày đăng: 22/11/2017
Quận Tân Phú
2 49 m²
Ngày đăng: 22/11/2017
Khu Công Nghiệp Giang Điền
Huyện Trảng Bom
117 m²
Ngày đăng: 22/11/2017
Unnamed Road
Huyện Trảng Bom
100 m²
Ngày đăng: 21/11/2017
Khu Công Nghiệp Giang Điền
Huyện Trảng Bom
100 m²
Ngày đăng: 21/11/2017
Trường Sa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Ngày đăng: 21/11/2017
đường trường sa đà nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Ngày đăng: 21/11/2017
Dũng Sĩ Điện Ngọc Điện Ngọc
Huyện Điện Bàn
140 m²
Ngày đăng: 21/11/2017
Huyện Trảng Bom
117 m²
Ngày đăng: 20/11/2017
Ngày cập nhật: 20/11/2017