CONG TY CO PHAN DAU TU LDG - Cong ty dau tu du an bat dong san - TP.Ho Chi Minh, Quan 3, Phuong 06 -jpg
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
LDG Group hiện đang là chủ sở hữu của nhiều dự án bất động sản du lịch và các đơn vị thành viên tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm: KDL & nghỉ dưỡng cao cấp GrandWorld, Khu đô thị thương mại The Viva City, KDL Sinh thái Thác Giang Điền, Khu biệt thự Giang Điền, ....
28 kết quả bất động sản
Khu 5, Nguyễn Hữu Thọ, NB.
Huyện Nhà Bè
216 m²
Ngày đăng: 08/09/2017
Ngày cập nhật: 08/09/2017
Khu Công Nghệ Giang Điền
Huyện Trảng Bom
105 m²
Ngày đăng: 21/09/2017
Ngày cập nhật: 16/08/2016
Bình minh- Giang điền
Huyện Trảng Bom
117 m²
Ngày đăng: 21/09/2017
Huyện Trảng Bom
117 m²
Ngày đăng: 21/09/2017
Khu Công Nghiệp Giang Điền thành phố Biên Hòa
Huyện Trảng Bom
117 m²
Ngày đăng: 21/09/2017
trường sa, đà nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
120 m²
Ngày đăng: 21/09/2017
đường trường sa, đà nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
100 m²
Ngày đăng: 21/09/2017
Trường Sa Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
125 m²
Ngày đăng: 20/09/2017
Khu Công Nghiệp Giang Điền
Huyện Trảng Bom
117 m²
Ngày đăng: 20/09/2017
Huyện Trảng Bom
132 m²
Ngày đăng: 19/09/2017