CONG TY CO PHAN DAU TU LDG - Cong ty dau tu du an bat dong san - TP.Ho Chi Minh, Quan 3, Phuong 06 -jpg
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
LDG Group hiện đang là chủ sở hữu của nhiều dự án bất động sản du lịch và các đơn vị thành viên tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm: KDL & nghỉ dưỡng cao cấp GrandWorld, Khu đô thị thương mại The Viva City, KDL Sinh thái Thác Giang Điền, Khu biệt thự Giang Điền, ....
35 kết quả bất động sản
190 Xa lộ Hà Nội
Quận 2
70 m²
Ngày đăng: 16/06/2018
Ngày cập nhật: 26/01/2018
132 Bến Vân Đồn
Quận 4
70 m²
Ngày đăng: 16/06/2018
Ngày cập nhật: 26/01/2018
Đường số 13 Bình Trưng Tây
Quận 2
110 m²
Ngày đăng: 16/06/2018
Nguyễn Tuyển Quận 2
Quận 2
86 m²
Ngày đăng: 15/06/2018
76 Tôn Thất Thuyết
Quận 4
50 m²
Ngày đăng: 15/06/2018
Xa lộ Hà Nội Việt Nam
Quận 2
70 m²
Ngày đăng: 15/06/2018
132 Bến Vân Đồn
Quận 4
97 m²
Ngày đăng: 15/06/2018
132 Bến Vân Đồn
Quận 4
97 m²
Ngày đăng: 15/06/2018
Nguyễn Lương Bằng Quận 7
Quận 7
70 m²
Ngày đăng: 15/06/2018
Vĩnh Phú 10 Vĩnh Phú
Huyện Thuận An
53 m²
Ngày đăng: 15/06/2018