cong ty co phan dau tu dia oc Sai Gon Metro Land -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Tan Binh, Phuong 13 -jpg
công ty cổ phần đầu tư địa ốc Sài Gòn Metro Land
4602 kết quả bất động sản
Trung Lang Phường 12 Tân Bình
Quận Tân Bình
4 75 m²
Ngày đăng: 20/02/2019
Ngày cập nhật: 20/02/2019
Hàn Hải Nguyên, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 11
4 70 m²
Ngày đăng: 20/02/2019
Ngày cập nhật: 20/02/2019
Trung Lang, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận Tân Bình
4 78 m²
Ngày đăng: 15/02/2019
Ngày cập nhật: 15/02/2019
Hàn Hải Nguyên Phường 16 Quận 11
Quận 11
4 70 m²
Ngày đăng: 15/02/2019
Ngày cập nhật: 15/02/2019
Xuân Diệu
Quận Tân Bình
60 m²
Ngày đăng: 20/02/2019
Trường Chinh
Quận Tân Bình
3 52 m²
Ngày đăng: 20/02/2019
Lê Tấn Quốc phường 13
Quận Tân Bình
88 m²
Ngày đăng: 20/02/2019
Đồng Xoài
Quận Tân Bình
68,40 m²
Ngày đăng: 20/02/2019
Quận Tân Bình
60,75 m²
Ngày đăng: 20/02/2019
Nguyễn Thái Bình
Quận Tân Bình
60 m²
Ngày đăng: 20/02/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà