cong ty co phan dau tu dia oc Sai Gon Metro Land -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Tan Binh, Phuong 13 -jpg
công ty cổ phần đầu tư địa ốc Sài Gòn Metro Land
8112 kết quả bất động sản
Phổ Quang
Quận Tân Bình
80 m²
Ngày đăng: 07/05/2019
Ngày cập nhật: 07/05/2019
Sơn Cang
Quận Tân Bình
80 m²
Ngày đăng: 07/05/2019
Ngày cập nhật: 07/05/2019
Hoàng Hoa Thám
Quận Tân Bình
68 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Đồng Đen
Quận Tân Bình
40 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Hồng Lạc
Quận Tân Bình
48 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Quận Tân Bình
56,10 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Trường CHinh
Quận Tân Bình
88 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Lê Văn Huân
Quận Tân Bình
53,30 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Bàu Cát
Quận Tân Bình
132,60 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Hậu Giang
Quận Tân Bình
144 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Ngày cập nhật: 07/03/2019
Bàu Cát 1
Quận Tân Bình
33,60 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Lê lai
Quận Tân Bình
68 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Đồng Đen
Quận Tân Bình
72 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Hiệp Nhất
Quận Tân Bình
1 81 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Nguyễn Thái Bình
Quận Tân Bình
75 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà