Cong Ty Co Phan Dat Xanh Mien Trung -  - TP.Ha Noi, Quan Hai Ba Trung, Phuong Le Dai Hanh -jpg
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung
1 kết quả bất động sản
Quận Liên Chiểu
100 m²
Ngày đăng: 11/06/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà