Chu Kim Phuong - Cong ty moi gioi va phan phoi bat dong san - TP.Ho Chi Minh, Quan Go Vap, Phuong 12 -jpg
Chu Kim Phượng
Nhà tư vấn BĐS chuyên nghiệp, tận tâm. Tư vấn môi giới Bất động sản khu vực Q.Gò Vấp, Q.Tân Bình... Chuyên nghiệp - Tận tâm - Uy tín - Nói thật !
5 kết quả bất động sản
Nguyễn Tư Giản phường 12
Quận Gò Vấp
2 40 m²
Ngày đăng: 22/11/2017
Ngày cập nhật: 22/11/2017
Trường Chinh
Quận Tân Phú
2 52 m²
Ngày đăng: 21/11/2017
Ngày cập nhật: 21/11/2017
Quận Gò Vấp
2 40 m²
Ngày đăng: 21/11/2017
Ngày cập nhật: 21/11/2017
Nguyễn Phúc Chu Phường 15
Quận Tân Bình
6 64 m²
Ngày đăng: 17/11/2017
Ngày cập nhật: 17/11/2017
Nguyễn Tư Giản phường 12
Quận Gò Vấp
3 42 m²
Ngày đăng: 16/11/2017
Ngày cập nhật: 16/11/2017