Chi Mai -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Phu Nhuan, Phuong 09 -jpg
Chi Mai
2 kết quả bất động sản
Quận Hà Đông
3 30 m²
Ngày đăng: 15/07/2019
Ngày cập nhật: 15/07/2019
Quận Hà Đông
3 30 m²
Ngày đăng: 15/07/2019
Ngày cập nhật: 15/07/2019
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà