Chi Mai -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Phu Nhuan, Phuong 09 -jpg
Chi Mai
3 kết quả bất động sản
Quận Hoàng Mai
31 m²
Ngày đăng: 17/06/2019
Ngày cập nhật: 17/06/2019
Quận Hà Đông
3 30 m²
Ngày đăng: 07/06/2019
Ngày cập nhật: 17/06/2019
Quận Nam Từ Liêm
3 32 m²
Ngày đăng: 15/06/2019
Ngày cập nhật: 15/06/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà