Chi Lien -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 11, Phuong 01 -jpg
Chị Liên
33 kết quả bất động sản
Quốc lộ 13
Huyện Bến Cát
450 m²
Ngày đăng: 12/07/2019
Ngày cập nhật: 31/10/2016
Lữ Gia, Phường 15, Quận 11.
Quận 11
64 m²
Ngày đăng: 26/12/2017
Hòa Hảo, Phường 7, Quận 11.
Quận 11
2 28,60 m²
Ngày đăng: 26/12/2017
Lý Nam Đế phường 7
Quận 11
29 m²
Ngày đăng: 22/12/2017
Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11.
Quận 11
22,20 m²
Ngày đăng: 21/12/2017
Khuông Việt, Phường 19, Quận Tân Bình.
Quận Tân Bình
49 m²
Ngày đăng: 26/10/2017
Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận.
Quận Phú Nhuận
26 m²
Ngày đăng: 25/10/2017
Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận.
Quận Phú Nhuận
72 m²
Ngày đăng: 21/10/2017
Đào Duy Từ, Phường 17, Quận Phú Nhuận.
Quận Phú Nhuận
16 m²
Ngày đăng: 21/10/2017
Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh.
Quận Bình Thạnh
47 m²
Ngày đăng: 13/09/2017
Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận.
Quận Phú Nhuận
30 m²
Ngày đăng: 13/09/2017
mặt tiền Cao Thắng, Phường 17, Quận Phú Nhuận.
Quận Phú Nhuận
29 m²
Ngày đăng: 13/09/2017
Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận.
Quận Phú Nhuận
20 m²
Ngày đăng: 10/08/2017
Quận Phú Nhuận
112 m²
Ngày đăng: 26/07/2017
Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận.
Quận Phú Nhuận
33 m²
Ngày đăng: 25/07/2017
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà