Bui Tinh  - Cong ty moi gioi va phan phoi bat dong san - TP.Ha Noi, Quan Thanh Xuan, Phuong Nhan Chinh -jpg
Bùi Tình
6 kết quả bất động sản
349 Vũ Tông Phan
Quận Thanh Xuân
4 90 m²
Ngày đăng: 19/07/2018
Ngày cập nhật: 19/07/2018
349 Vũ Tông Phan
Quận Thanh Xuân
3 133 m²
Ngày đăng: 19/07/2018
Ngày cập nhật: 19/07/2018
Hàng Bồ
Quận Hoàn Kiếm
102,90 m²
Ngày đăng: 16/03/2016
Quận Bắc Từ Liêm
160 m²
Ngày đăng: 11/03/2016
Quận Bắc Từ Liêm
83 m²
Ngày đăng: 19/02/2016
tân kim, cần giuộc, long an
Huyện Cần Giuộc
3 75 m²
Ngày đăng: 25/01/2016