Bdstrananh@123 -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 11, Phuong 14 -jpg
Bdstrananh@123
5 kết quả bất động sản
Đinh Đức Thiện x. Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
100 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Ngày cập nhật: 03/11/2018
KCN Bàu Bàng, Lai Uyên,Bàu Bàng,Bình Dương.
Huyện Bàu Bàng
100 m²
Ngày đăng: 08/07/2019
Ngày cập nhật: 05/06/2019
Binh My, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Huyện Củ Chi
100 m²
Ngày đăng: 08/07/2019
Ngày cập nhật: 12/04/2019
Thị xã Đồng Xoài
400 m²
Ngày đăng: 08/07/2019
Ngày cập nhật: 16/04/2019
thiếu niên 3, xã trừ văn thố, huyện bàu bàng, tỉnh bình dương.
Huyện Bàu Bàng
1000 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Ngày cập nhật: 20/06/2019
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà