BDS Mien Tay -  - Can Tho, Quan Ninh Kieu, Phuong Cai Khe -jpg
BDS Miền Tây
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà