Bach Le -  - TP.Ha Noi, Quan Hai Ba Trung, Phuong Vinh Tuy -jpg
Bách Lê
21 kết quả bất động sản
458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hai Bà Trưng
2 108 m²
Ngày đăng: 26/05/2016
458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hai Bà Trưng
3 95 m²
Ngày đăng: 26/05/2016
458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hai Bà Trưng
2 90 m²
Ngày đăng: 12/05/2016
458 Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
1 53 m²
Ngày đăng: 09/05/2016
Ngày cập nhật: 09/05/2016
458 minh khai
Quận Hai Bà Trưng
2 108 m²
Ngày đăng: 05/05/2016
Ngày cập nhật: 05/05/2016
458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hai Bà Trưng
3 95 m²
Ngày đăng: 04/05/2016
Ngày cập nhật: 04/05/2016
458 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam
Quận Hai Bà Trưng
1 53 m²
Ngày đăng: 25/04/2016
Ngày cập nhật: 25/04/2016
458 minh khai
Quận Hai Bà Trưng
2 90 m²
Ngày đăng: 15/04/2016
Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
1 53 m²
Ngày đăng: 24/03/2016
Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
2 108 m²
Ngày đăng: 24/03/2016
Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
1 53 m²
Ngày đăng: 22/03/2016
Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
1 53 m²
Ngày đăng: 21/03/2016
458 minh khai
Quận Hai Bà Trưng
2 90 m²
Ngày đăng: 18/03/2016
Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
1 53 m²
Ngày đăng: 18/03/2016
Minh Khai
Quận Hai Bà Trưng
2 108 m²
Ngày đăng: 17/03/2016
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà