An Cu Sai Gon -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 10, Phuong 12 -jpg
An Cư Sài Gòn
175 kết quả bất động sản
Quận Gò Vấp
100 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận Gò Vấp
3 48 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Ngày cập nhật: 13/04/2019
Quận Phú Nhuận
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận Phú Nhuận
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận Bình Thạnh
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận Bình Tân
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận Gò Vấp
35 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận 4
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận 6
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận 7
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận Gò Vấp
90 m²
Ngày đăng: 10/07/2019
Ngày cập nhật: 12/09/2018
Quận 12
4 149 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Quận Gò Vấp
2 62 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Quận 12
2 52 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Quận 12
2 60 m²
Ngày đăng: 02/07/2019
Ngày cập nhật: 23/02/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà