An Cu Sai Gon -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 10, Phuong 12 -jpg
An Cư Sài Gòn
160 kết quả bất động sản
phạm văn chiêu phường 9 quận gò vấp
Quận Gò Vấp
2 62 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Quận Gò Vấp
80 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Quận Gò Vấp
50 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Quận 12
28 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Quận 12
80 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Quận Gò Vấp
75 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Quận 12
60 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Quận Gò Vấp
2 45 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Ngày cập nhật: 20/05/2019
Quận Gò Vấp
2 45 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Quận Bình Tân
50 m²
Ngày đăng: 05/07/2019
Quận 12
50 m²
Ngày đăng: 05/07/2019
Quận Bình Thạnh
80 m²
Ngày đăng: 05/07/2019
Quận Bình Thạnh
120 m²
Ngày đăng: 05/07/2019
Quận 12
65 m²
Ngày đăng: 05/07/2019
Quận 12
2 60 m²
Ngày đăng: 02/07/2019
Ngày cập nhật: 23/02/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà