An Cu Sai Gon -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 10, Phuong 12 -jpg
An Cư Sài Gòn
160 kết quả bất động sản
Quận Gò Vấp
35 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận 4
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận 6
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận 7
90 m²
Ngày đăng: 11/07/2019
Quận Gò Vấp
90 m²
Ngày đăng: 10/07/2019
Ngày cập nhật: 12/09/2018
Quận 12
4 149 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Quận Gò Vấp
2 62 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Quận 12
2 52 m²
Ngày đăng: 09/07/2019
Quận Gò Vấp
60 m²
Ngày đăng: 07/07/2019
Ngày cập nhật: 21/05/2019
Quận 12
42 m²
Ngày đăng: 07/07/2019
Quận 12
75 m²
Ngày đăng: 07/07/2019
Quận Phú Nhuận
60 m²
Ngày đăng: 07/07/2019
Quận 12
22 m²
Ngày đăng: 07/07/2019
TX 38 phường thạnh xuân quận 12
Quận 12
2 52 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Quận 12
3 46 m²
Ngày đăng: 06/07/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà