An Cu Sai Gon -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 10, Phuong 12 -jpg
An Cư Sài Gòn
127 kết quả bất động sản
Quận 12
50 m²
Ngày đăng: 17/06/2019
Quận 12
50 m²
Ngày đăng: 17/06/2019
Quận 12
50 m²
Ngày đăng: 15/06/2019
Quận Gò Vấp
50 m²
Ngày đăng: 15/06/2019
Ngày cập nhật: 21/02/2019
Quận Bình Tân
50 m²
Ngày đăng: 14/06/2019
Quận Gò Vấp
90 m²
Ngày đăng: 14/06/2019
Ngày cập nhật: 12/09/2018
Quận Gò Vấp
50 m²
Ngày đăng: 14/06/2019
Ngày cập nhật: 04/05/2019
Quận Bình Tân
50 m²
Ngày đăng: 14/06/2019
Ngày cập nhật: 19/02/2019
Quận Gò Vấp
50 m²
Ngày đăng: 14/06/2019
Ngày cập nhật: 19/04/2019
phạm văn chiêu phường 9 quận gò vấp
Quận Gò Vấp
2 62 m²
Ngày đăng: 13/06/2019
Quận Phú Nhuận
132 m²
Ngày đăng: 12/06/2019
Huyện Củ Chi
130 m²
Ngày đăng: 12/06/2019
Quận Gò Vấp
2 62 m²
Ngày đăng: 08/06/2019
Quận Gò Vấp
50 m²
Ngày đăng: 08/06/2019
Quận 12
2 52 m²
Ngày đăng: 07/06/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà