Đất cho thuê Khác tại TP.Hồ Chí Minh

276 kết quả bất động sản
Đông Thủ Thiêm
Quận 2
120 m²
Quận 2
800 m²
Quận 2
306 m²
Quận 2
1000 m²
Lương Định Của Quận 2
Quận 2
750 m²
Trường Thọ Thủ Đức
Quận Thủ Đức
2500 m²
Quận 2
1400 m²
Huyện Bình Chánh
20000 m²
Quận 2
360 m²
Quận 2
1800 m²
Tìm kiếm đất đang cho thuê trên toàn quốc làm để mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà