Đất cho thuê Khác tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

10 kết quả bất động sản
Đồng Văn Cống Hồ Chí Minh
Quận 2
1500 m²
Quận 2
1400 m²
Trương Văn Bang Thạnh Mỹ Lợi
Quận 2
307,50 m²
Quận 2
80 m²
Quận 2
168 m²
Quận 2
200 m²
Quận 2
200 m²
Quận 2
38 m²
Quận 2
200 m²
Quận 2
200 m²
Tìm kiếm đất đang cho thuê trên toàn quốc làm để mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà