Đất cho thuê Khác tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

13 kết quả bất động sản
Quận 2
250 m²
Quận 2
200 m²
Quận 2
168 m²
Quận 2
200 m²
Quận 2
38 m²
Quận 2
200 m²
Quận 2
200 m²
Quận 2
200 m²
Quận 2
1400 m²
Quận 2
1400 m²
Tìm kiếm đất đang cho thuê trên toàn quốc làm để mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà