Đất cho thuê Khác tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

31 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Linh Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
10000 m²
Quý Đức Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
2300 m²
Võ Hữu Lợi Lê Minh Xuân
Huyện Bình Chánh
17000 m²
Khu dân cư Trung Sơn Bình Hưng
Huyện Bình Chánh
200 m²
Đường số 5 Khu dân cư Trung Sơn
Huyện Bình Chánh
100 m²
Lê Đình Chi Lê Minh Xuân
Huyện Bình Chánh
840 m²
Lê Đình Chi Lê Minh Xuân
Huyện Bình Chánh
820 m²
Nguyễn Đình Kiên Tân Nhựt
Huyện Bình Chánh
2500 m²
Đa Phước Đa Phước
Huyện Bình Chánh
2400 m²
Nguyễn Văn Linh Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
3200 m²
Tìm kiếm đất đang cho thuê trên toàn quốc làm để mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà