Đất cho thuê Khác tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

3 kết quả bất động sản
Tân Liêm, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Huyện Bình Chánh
6000 m²
Đoàn Nguyễn Tuấn Việt Nam
Huyện Bình Chánh
3094 m²
Hóc Hưu Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
1962 m²
Tìm kiếm đất đang cho thuê trên toàn quốc làm để mở rộng kinh doanh; đa dạng địa điểm, giá cả, diện tích. Thông tin đầy đủ, liên hệ người bán dễ dàng.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà