Đất cho thuê Khác tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

9 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
495 m²
Thành phố Phan Thiết
675 m²
Thành phố Phan Thiết
306 m²
Lô B đường Hoàng Bích Sơn, Khu dân cư Hùng Vương
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
108 m²
Thành phố Phan Thiết
105 m²
võ văn kiệt
Thành phố Phan Thiết
1400 m²
đại lộ hùng vương
Thành phố Phan Thiết
400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà