Đất cho thuê Đất nông nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh

8 kết quả bất động sản
Đường An Phú Tây, Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
1000 m²
Quận 12
588 m²
Quận 2
325 m²
Quận 2
160 m²
Đường số 7 Khu đô thị An Phú An Khánh
Quận 2
150 m²
Đường số 18 Bình An
Quận 2
238 m²
Quận 7
252 m²
Quận 7
252 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà