Đất cho thuê Đất nông nghiệp tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

17 kết quả bất động sản
Long Trường Quận 9
Quận 9
5500 m²
Quận 9
8000 m²
Hoàng Hữu Nam Quận 9
Quận 9
2200 m²
Quận 9
51 m²
Việt Nam Trường Thạnh
Quận 9
1000 m²
Đường 990 Phú Hữu
Quận 9
1500 m²
Quận 9
1,80 m²
Quận 9
6000 m²
Quận 9
120 m²
Lê Văn Việt Hồ Chí Minh
Quận 9
1300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà