Đất cho thuê Đất nông nghiệp tại TP.Đà Nẵng

10 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
300 m²
Quận Sơn Trà
765 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
1440 m²
Nguyễn Công Trứ Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
1600 m²
Quận Sơn Trà
200 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
1440 m²
Võ Văn Kiệt Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
180 m²
Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Sơn Trà
600 m²
Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Sơn Trà
110 m²
VÕ NGUYÊN GIAP,SƠN TRÀ,ĐÀ NẴNG
Quận Sơn Trà
1450 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà