Đất cho thuê Đất nông nghiệp tại TP.Đà Nẵng

8 kết quả bất động sản
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
1440 m²
Nguyễn Công Trứ Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
1600 m²
Quận Sơn Trà
200 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
1440 m²
Võ Văn Kiệt Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
180 m²
Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Sơn Trà
600 m²
Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Sơn Trà
110 m²
VÕ NGUYÊN GIAP,SƠN TRÀ,ĐÀ NẴNG
Quận Sơn Trà
1450 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.