Đất cho thuê tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

48 kết quả bất động sản
Đỗ Xuân Hợp Hồ Chí Minh
Quận 9
210 m²
Quận 9
300 m²
Quận 9
60000 m²
Quận 9
60000 m²
Quận 9
8000 m²
Hoàng Hữu Nam Quận 9
Quận 9
2200 m²
Quận 9
51 m²
Khu dân cư đối diện đường sô 9
Quận 9
65 m²
Việt Nam Trường Thạnh
Quận 9
1000 m²
Quận 9
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà