Đất cho thuê tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

6 kết quả bất động sản
Đông Anh Hanoi
Huyện Đông Anh
6050 m²
Nguyên Khê Đông Anh
Huyện Đông Anh
4900 m²
Đông Anh Hanoi
Huyện Đông Anh
6005 m²
KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Huyện Đông Anh
5005 m²
KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Huyện Đông Anh
6005 m²
QL3
Huyện Đông Anh
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà