Đất cho thuê tại Bình Thuận

15 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
495 m²
Thành phố Phan Thiết
675 m²
Thành phố Phan Thiết
306 m²
Lô B đường Hoàng Bích Sơn, Khu dân cư Hùng Vương
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
10000 m²
52 Nguyễn Hữu Tiến
Thành phố Phan Thiết
7200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà