Đất cho thuê tại Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

2 kết quả bất động sản
Đại Lâm Lạng Giang
Huyện Lạng Giang
7000 m²
Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang
Huyện Lạng Giang
7005 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà