Đất bán Đất thổ cư tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

84 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
54 m²
Huyện An Dương
100 m²
Tự Lập, Đặng Cương, An Dương, HP
Huyện An Dương
130 m²
Vĩnh Khê An Đồng
Huyện An Dương
98,50 m²
An Dương Hải Phòng
Huyện An Dương
54 m²
Huyện An Dương
74 m²
Huyện An Dương
125 m²
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
92 m²
Đường 351, Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
150 m²
Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải PHòng
Huyện An Dương
95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà