Đất bán Đất thổ cư tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

32 kết quả bất động sản
Minh Phú Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
10000 m²
Huyện Sóc Sơn
2100 m²
Hiền Ninh Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
2700 m²
Huyện Sóc Sơn
112 m²
Đường Búng Gội
Huyện Sóc Sơn
150 m²
Búng Gội Cửa Dương
Huyện Sóc Sơn
150 m²
Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội.
Huyện Sóc Sơn
40000 m²
Thôn Cộng Hòa
Huyện Sóc Sơn
368 m²
Cộng Hòa Phù Linh
Huyện Sóc Sơn
120 m²
Huyện Sóc Sơn
150 m²