Đất bán Đất thổ cư tại Huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội

11 kết quả bất động sản
QL 32 cũ
Huyện Phúc Thọ
137 m²
trung tâm thị trấn phúc thọ hà nội
Huyện Phúc Thọ
107 m²
QL32
Huyện Phúc Thọ
125 m²
Đường đê
Huyện Phúc Thọ
91 m²
Đường đê
Huyện Phúc Thọ
91 m²
Thôn Ngoại
Huyện Phúc Thọ
82 m²
thôn phú an
Huyện Phúc Thọ
88 m²
Huyện Phúc Thọ
87 m²
Huyện Phúc Thọ
100 m²
Khu dãn dân, Hậu đồng, Tam Hiệp
Huyện Phúc Thọ
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà