Đất bán Đất thổ cư tại Huyện Mê Linh, TP.Hà Nội

14 kết quả bất động sản
Tiền Phong Mê Linh
Huyện Mê Linh
420 m²
Huyện Mê Linh
178 m²
Huyện Mê Linh
1020 m²
quang minh
Huyện Mê Linh
410 m²
Huyện Mê Linh
98 m²
làng Hàn, Phú Hữu, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Huyện Mê Linh
100 m²
Quang Minh Mê Linh
Huyện Mê Linh
74 m²
Khu đấu giá hành chính huyện
Huyện Mê Linh
100 m²
ĐẤT ĐẤU GIÁ KHU HÀNH CHÍNH HUYỆN MÊ LINH
Huyện Mê Linh
100 m²
Huyện Mê Linh
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà