Đất bán Đất thổ cư tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

203 kết quả bất động sản
Đường trần thánh tông
Quận Sơn Trà
100 m²
An Hải 2 An Hải Bắc
Quận Sơn Trà
115,50 m²
Phước Trường 11 Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
100 m²
Khúc Thừa Dụ Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
150 m²
Quận Sơn Trà
375 m²
Trần Hưng Đạo Sơn Trà
Quận Sơn Trà
375 m²
Quận Sơn Trà
100 m²
Trần Hưng Đạo Sơn Trà
Quận Sơn Trà
1485 m²
Hoàng Bích Sơn Sơn Trà
Quận Sơn Trà
102 m²
Trần Nhân Tông Sơn Trà
Quận Sơn Trà
85 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà