Đất bán Đất thổ cư tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

74 kết quả bất động sản
Đồng Lễ Đông Hải
Thành phố Thanh Hóa
300 m²
Thanh Hóa Thanh Hoa
Thành phố Thanh Hóa
3000 m²
Thành phố Thanh Hóa
120 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa
91 m²
mb 530
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
74 m²
Thành phố Thanh Hóa
90 m²
Thành phố Thanh Hóa Quảng Thắng
Thành phố Thanh Hóa
95 m²
Đông Vệ Thành phố Thanh Hoá
Thành phố Thanh Hóa
63,20 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà