Đất bán Đất thổ cư tại Thành phố Pleiku, Gia Lai

41 kết quả bất động sản
Thành phố Pleiku
105 m²
Thành phố Pleiku
1500 m²
Thành phố Pleiku
126 m²
Thành phố Pleiku
496 m²
Thành phố Pleiku
125 m²
Dương Minh Châu Trà Đa
Thành phố Pleiku
235 m²
Thành phố Pleiku
135 m²
355 Triệu VNĐ
Trường Sơn Gia Lai
Thành phố Pleiku
105 m²
Trần Nhật Duật Ia Kring
Thành phố Pleiku
120 m²
Bùi Viện Chư Á
Thành phố Pleiku
130 m²