Đất bán Đất thổ cư tại Gia Lai

48 kết quả bất động sản
Thành phố Pleiku
105 m²
Thành phố Pleiku
1500 m²
Thành phố Pleiku
126 m²
Thành phố Pleiku
496 m²
Thành phố Pleiku
125 m²
Dương Minh Châu Trà Đa
Thành phố Pleiku
235 m²
Thành phố Pleiku
135 m²
355 Triệu VNĐ
Trường Sơn Gia Lai
Thành phố Pleiku
105 m²
Tổ 4, Khối phố 1
Huyện Ia Grai
23200 m²
Trần Nhật Duật Ia Kring
Thành phố Pleiku
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà