Đất bán Đất nông nghiệp tại Trà Vinh, Trà Vinh

3 kết quả bất động sản
Đường Sơn Thông, Trà Vinh
Trà Vinh
100 m²
Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh
Trà Vinh
6000 m²
Hồ thị nhâm
Trà Vinh
241 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà