Đất bán Đất nông nghiệp tại Trà Vinh

4 kết quả bất động sản
1234 khóm 10 phường 9 tp trà vinh trà vinh
Trà Vinh
11000 m²
Đường Sơn Thông, Trà Vinh
Trà Vinh
100 m²
Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh
Trà Vinh
6000 m²
Hồ thị nhâm
Trà Vinh
241 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Địa điểm
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà