Đất bán Đất nông nghiệp tại Trà Vinh

3 kết quả bất động sản
Đường Sơn Thông, Trà Vinh
Trà Vinh
100 m²
Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh
Trà Vinh
6000 m²
Hồ thị nhâm
Trà Vinh
241 m²
Địa điểm
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.