Đất bán Đất nông nghiệp tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

5 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
562 m²
Quận Thủ Đức
140 m²
Quận Thủ Đức
7200 m²
Quận Thủ Đức
210 m²
Quận Thủ Đức
1000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà