Đất bán Đất nông nghiệp tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

10 kết quả bất động sản
Quận Thủ Đức
48,30 m²
Đường Tam Bình Thủ Đức
Quận Thủ Đức
90 m²
Đường số 8 Linh Xuân
Quận Thủ Đức
50 m²
Linh Đông Thủ Đức
Quận Thủ Đức
50 m²
Đường số 3
Quận Thủ Đức
3900 m²
Quận Thủ Đức
2500 m²
Đường số 4 Trường Thọ
Quận Thủ Đức
317 m²
Đường số 4 Trường Thọ
Quận Thủ Đức
317 m²
Đường số 4 Trường Thọ
Quận Thủ Đức
317 m²
Đường số 4 Trường Thọ
Quận Thủ Đức
317 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà