Đất bán Đất nông nghiệp tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

26 kết quả bất động sản
Đường Phước Thiện
Quận 9
256 m²
79 đường cầu đình
Quận 9
500 m²
Quận 9
1248 m²
Đường long phước, quận 9
Quận 9
3200 m²
phường Long Phước Quận 9
Quận 9
20000 m²
Quận 9
176 m²
Quận 9
1036 m²
Quận 9
900 m²
Quận 9
176 m²
Quận 9
220 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà