Đất bán Đất nông nghiệp tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

14 kết quả bất động sản
Đỗ Xuân Hợp Hồ Chí Minh
Quận 9
200 m²
Gò Cát Phú Hữu
Quận 9
6500 m²
Quận 9
1753 m²
Đường 9, Long Phước, Quận 9, TPHCM
Quận 9
2018,78 m²
Quận 9
176 m²
Quận 9
1200 m²
Cầu Đình phường Long Phước
Quận 9
19000 m²
Quận 9
80000 m²
Nguyễn Duy Trinh Hồ Chí Minh
Quận 9
2628 m²
Đường số 9, Long Phước, Quận 9, TPHCM
Quận 9
7756 m²
Đường số 9, Long Phước, Quận 9, TPHCM
Quận 9
7756 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà