Đất bán Đất nông nghiệp tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

9 kết quả bất động sản
Quận 12
5377 m²
Quận 12
2486 m²
Quận 12
47 m²
Quận 12
52 m²
Quận 12
2400 m²
Thạnh Xuân 52 Hồ Chí Minh
Quận 12
5377 m²
Quận 12
1050 m²
0202/1B Tổ 19 kp1
Quận 12
1719 m²
0202/1B Tổ 19 kp1
Quận 12
500 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà