Đất bán Đất nông nghiệp tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

5 kết quả bất động sản
Thạnh Xuân 14 Thạnh Xuân
Quận 12
75 m²
Quận 12
586 m²
Quận 12
56 m²
Quận 12
3282 m²
0202/1B Tổ 19 kp1
Quận 12
1719 m²
0202/1B Tổ 19 kp1
Quận 12
500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.