Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

37 kết quả bất động sản
Đường Nguyễn Bình Nhơn Đức
Huyện Nhà Bè
1000 m²
Huyện Nhà Bè
4150 m²
Long Thới Nhơn Đức Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
3200 m²
Huyện Nhà Bè
4200 m²
Huyện Nhà Bè
1000 m²
Huyện Nhà Bè
4200 m²
Huyện Nhà Bè
6400 m²
Huyện Nhà Bè
3200 m²
Huyện Nhà Bè
4800 m²
Huyện Nhà Bè
4200 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà