Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

20 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
500 m²
Nhơn Đức-Phước Lộc
Huyện Nhà Bè
1000 m²
Long Thới-Nhơn Đức
Huyện Nhà Bè
5500 m²
Huyện Nhà Bè
1038 m²
Huyện Nhà Bè
2400 m²
Huyện Nhà Bè
256 m²
Huyện Nhà Bè
138 m²
Huyện Nhà Bè
2030 m²
Long Thới Nhơn Đức Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
5500 m²
Nhơn Đức-Phước Lộc
Huyện Nhà Bè
4200 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà