Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

174 kết quả bất động sản
Việt Nam Nhơn Đức
Huyện Nhà Bè
777 m²
Huyện Nhà Bè
777 m²
Long Thới Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
4600 m²
đường xương cá 2 long thới nhơn đức
Huyện Nhà Bè
3754 m²
366 phạm hữu lầu phước kiễn nhà bè
Huyện Nhà Bè
422 m²
Huyện Nhà Bè
1413 m²
Nhơn Đức Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
93 m²
Long Thới Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
4300 m²
ấp 3 lê văn lương nhơn đức nhà bè
Huyện Nhà Bè
777 m²
Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
2400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà