Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

30 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
80 m²
Huyện Nhà Bè
1000 m²
Huyện Nhà Bè
472 m²
Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
1468 m²
Long Thới Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
97 m²
Long Thới Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
2031 m²
Huyện Nhà Bè
1500 m²
Long Thới Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
2031 m²
Long Thới Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
2650 m²
Phước Kiển Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
705 m²
Long Thới Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
2031 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà