Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

40 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
2000 m²
Đường Nguyễn Bình
Huyện Nhà Bè
51000 m²
Huyện Nhà Bè
2200 m²
Huyện Nhà Bè
2000 m²
Huyện Nhà Bè
4470 m²
Huyện Nhà Bè
12000 m²
Huyện Nhà Bè
40000 m²
Huyện Nhà Bè
2700 m²
Huyện Nhà Bè
2000 m²
Huyện Nhà Bè
6200 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà