Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

164 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
1500 m²
Huyện Nhà Bè
108 m²
Huyện Nhà Bè
16000 m²
Việt Nam Ap 1
Huyện Nhà Bè
1315 m²
455 Đường Nguyễn Văn Tạo
Huyện Nhà Bè
109 m²
Long Thới Nhơn Đức Long Thới
Huyện Nhà Bè
1130 m²
Huyện Nhà Bè
1000 m²
Nhà Bè Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
560 m²
Huyện Nhà Bè
900 m²
Huyện Nhà Bè
100 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà