Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

9 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
1371 m²
Huyện Nhà Bè
774 m²
Huyện Nhà Bè
2031 m²
Huyện Nhà Bè
4315 m²
Huyện Nhà Bè
2021 m²
Huyện Nhà Bè
1389 m²
Huyện Nhà Bè
1000 m²
Huyện Nhà Bè
711 m²
Huyện Nhà Bè
3482 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà