Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

36 kết quả bất động sản
Huyện Hóc Môn
160 m²
Phan Văn Hớn Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
300 m²
Huyện Hóc Môn
140 m²
Huyện Hóc Môn
1700 m²
Huyện Hóc Môn
2321 m²
Huyện Hóc Môn
4500 m²
Huyện Hóc Môn
1013 m²
Huyện Hóc Môn
1496 m²
Xuân Thới Thượng, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Huyện Hóc Môn
500 m²
Huyện Hóc Môn
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà