Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

10 kết quả bất động sản
Rừng Sác Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
1121 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
754 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Huyện Cần Giờ
8800 m²
Huyện Cần Giờ
3400 m²
Huyện Cần Giờ
1121 m²
Huyện Cần Giờ
5300 m²
Huyện Cần Giờ
1800 m²
Huyện Cần Giờ
8000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà