Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

35 kết quả bất động sản
Huyện Cần Giờ
80 m²
Huyện Cần Giờ
600 m²
Huyện Cần Giờ
2000 m²
Huyện Cần Giờ
8600 m²
Rừng Sác Bình Khánh
Huyện Cần Giờ
7138 m²
Huyện Cần Giờ
8000 m²
An Thới Đông - Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
1000 m²
Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
1000 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
754 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà