Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

33 kết quả bất động sản
Huyện Cần Giờ
140 m²
Rừng Sác Bình Khánh
Huyện Cần Giờ
2007 m²
Huyện Cần Giờ
2000 m²
Rừng Sác Bình Khánh
Huyện Cần Giờ
7138 m²
Huyện Cần Giờ
600 m²
Huyện Cần Giờ
8000 m²
An Thới Đông - Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
1000 m²
Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Huyện Cần Giờ
1000 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
754 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.