Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

4 kết quả bất động sản
Huyện Cần Giờ
4100 m²
Huyện Cần Giờ
8800 m²
Huyện Cần Giờ
8000 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
754 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà