Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

9 kết quả bất động sản
Huyện Cần Giờ
3303 m²
Huyện Cần Giờ
2525 m²
Huyện Cần Giờ
2525 m²
Huyện Cần Giờ
3303 m²
Huyện Cần Giờ
3303 m²
Huyện Cần Giờ
2525 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
754 m²
Huyện Cần Giờ
8800 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
1080 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà