Đất bán Đất nông nghiệp tại Huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh

8 kết quả bất động sản
Huyện Cần Giờ
19320 m²
Huyện Cần Giờ
897 m²
Huyện Cần Giờ
2900 m²
Huyện Cần Giờ
8800 m²
Giồng Ao
Huyện Cần Giờ
754 m²
Huyện Cần Giờ
8000 m²
Huyện Cần Giờ
4100 m²
Rừng Sác Bình Khánh
Huyện Cần Giờ
6000 m²
Bạn quan tâm đến đất nông nghiệp, đất trang trại? Bạn có thể tìm kiếm theo địa điểm, diện tích và mức giá.
Giá (VND)
Diện tích
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà